Actueel nieuws

Sluiting feestdagen

In verband met de feestdagen is ons kantoor gesloten van 21 december 2020 t/m 1 januari 2021.  [leesmeer]

COVID-19

Als gevolg van de momenteel geldende regels in verband met de lockdown tot en met 19 januari 2021… [leesmeer]

Landschapsinpassingsplannen

Op basis van provinciaal beleid dienen ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied gepaard te gaan met een kwaliteitsverbetering van het landschap. De omvang van deze kwaliteitsverbetering is afhankelijk van het effect van de ruimtelijke ontwikkeling op de waarde van de ondergrond.

Ten behoeve van deze vereiste kwaliteitsverbetering kan Crijns Rentmeesters voor u de waardestijging van de ondergrond berekenen en op basis daarvan een landschappelijk inpassingsplan opstellen. Een dergelijk landschappelijk inpassingsplan bestaat uit een inrichtingsschets met een toelichting waarin de omvang van de kwaliteitsverbetering verantwoord wordt.

Terug                                                                                                       Home