Actueel nieuws

Sluiting feestdagen

In verband met de feestdagen is ons kantoor gesloten van 21 december 2020 t/m 1 januari 2021.  [leesmeer]

COVID-19

Als gevolg van de momenteel geldende regels in verband met de lockdown tot en met 19 januari 2021… [leesmeer]

Milieuonderzoek

Indien u voornemens bent uw locatie te herontwikkelen, maar twijfelt aan de milieutechnische haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling, kan Crijns Rentmeesters uw ontwikkeling op voorhand op de volgende punten toetsen:

- Geur;
- Luchtkwaliteit;
- Bedrijven en milieuzonering;
- Externe veiligheid;
- Stikstofdepositie.

Middels een dergelijke pre-toets krijgt u direct duidelijkheid vooraf en kunt u eventueel onnodige procedurekosten voorkomen.

Terug                                                                                                       Home