Actueel nieuws

Sluiting feestdagen

In verband met de feestdagen is ons kantoor gesloten van 21 december 2020 t/m 1 januari 2021.  [leesmeer]

COVID-19

Als gevolg van de momenteel geldende regels in verband met de lockdown tot en met 19 januari 2021… [leesmeer]

Onteigening

Heeft u te maken met onteigening? De overheid gebruikt het instrument onteigening ten behoeve van de ruimtelijke inrichting. Dat kan gebeuren in verschillende situaties. Bijvoorbeeld de aanleg van wegen of woningbouw. De hiervoor benodigde grond is vaak in handen van particulieren of bedrijven. Soms kan de overheid de grond gewoon kopen, soms lukt dat niet. Dan kan de overheid, bijvoorbeeld de gemeente, een onteigeningsprocedure inzetten. Onteigening is echter alleen mogelijk in het algemeen belang, onder bepaalde voorwaarden en in overeenstemming met nationaal en internationaal recht.

Crijns Rentmeesters adviseert en begeleidt particulieren gedurende het gehele administratieve onteigeningstraject. Tevens voert Crijns Rentmeesters de onderhandelingen namens opdrachtgever met de betreffende overheidsinstantie en worden desgewenst taxaties verricht ten behoeve van een minnelijke schikking.

Terug                                                                                                       Home