Actueel nieuws

Sluiting feestdagen

In verband met de feestdagen is ons kantoor gesloten van 21 december 2020 t/m 1 januari 2021.  [leesmeer]

COVID-19

Als gevolg van de momenteel geldende regels in verband met de lockdown tot en met 19 januari 2021… [leesmeer]

Ruimte voor Ruimte ontwikkelingen

De regeling Ruimte voor Ruimte is een instrument waarbij het oprichten van nieuwe woningen wordt gekoppeld aan de sanering van stallen.  De woningen mogen enkel worden gebouwd op locaties die voldoen aan de Rood voor Groen richtlijnen. Zij mogen, bijvoorbeeld, enkel in de randen van de woonkernen of in bebouwingsclusters worden gerealiseerd.

Mat Crijns, oprichter en directeur van Crijns Rentmeesters, is één van de grondleggers van het instrument Ruimte voor Ruimte in Brabant. Wij zijn daarmee gespecialiseerd in de begeleiding en advisering van particuliere Ruimte voor Ruimte initiatieven. Alleen in de Provincie Noord Brabant hebben wij al ongeveer 100 initiatieven begeleid.

U kunt mogelijk gebruik maken van de regeling, indien u:
- Eigenaar bent van een intensief veehouderijbedrijf en dit bedrijf wil saneren;
- Eigenaar bent van een perceel grond in een woningbouwomgeving.

Het traject van begeleiding en advisering wordt op uw persoonlijke situatie toegespitst. Wij werken in bijna alle gevallen met een vooraf afgesproken prijs. Zo weet u van tevoren wat de kosten zijn.

Het traject bestaat uit:
- Een intakegesprek;
- Het afstemmen van de werkzaamheden;
- Quick scan waarbij inzicht wordt verschaft in de planologische haalbaarheid van het plan en de financiële gevolgen;
- Het opstellen van een planvoorstel voor principe-medewerking;
- Het opstellen van een bestemmingsplan dan wel een ruimtelijke onderbouwing voor de benodigde procedure inclusief de begeleiding van de onderzoeken en van de te volgen procedure;
- Projectmanagement bestaande uit de contacten met de gemeente en de afstemming met eventuele andere adviseurs of accountants;
- Bemiddeling bij verkoop;
- Nazorg.

Onderstaand is een voorbeeld van een Ruimte voor Ruimte ontwikkeling weergegeven:

Per woning dient de sloop van 1.000 m² stallen plaats te vinden en dient 3.500 kg fosfaatrechten te worden ingetrokken.

In ruil daarvoor mag woningbouw plaatsvinden.

Terug                                                                                                       Home